Historieløst om okkupasjon

Israel er ingen okkupasjonsmakt.