• Svært få yngre arbeidstakere organiserer seg – kun én av fem under 25 år er organisert, skriver innsenderen. FOTO: NTB SCANPIX

Den norske modellen trenger en reality check

Store deler av privat sektor har ikke tariffavtale. Vi mener dette må diskuteres.