• Artikkelforfatteren peker på den viktige rollen ordførerne i regionen får i neste periode. Bildet er fra et tidligere møte i Knutepunkt Sørlandet. Fra høyre ses ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn (H), varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF), ordfører i Vennesla, Torhild Bransdal (KrF) og ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (H). FOTO: Kjetil Reite

Profesjon: Ordfører

Kommunene er lokomotiver i Kristiansandregionens vekst. Det krever mye av lokomotivførerne, unnskyld ordførerne.