Regjeringen undergraver arbeidslinja

Politikere fra Høyre og Frp er i disse dager kommandert ut for å skrive leserinnlegg i lokalavisene om hvor flinke regjeringen er til å følge arbeidslinja.