Fredag rapporterte vi fra et offshore vindkraftseminar som Node stod bak. Blant de rundt 40 deltagerne var det representanter for en rekke av de offshorerettede leverandørbedriftene som i sum utgjør klyngeorganisasjonen. Deltagelsen tyder på at temaet vekker interesse.

Og bra er det, av flere grunner. For det første er det åpenbart at Node-bedriftene trenger flere bein å stå på, nå som det går så dårlig innen hovedmarkedet boreutstyr. For det andre er det klassisk, god logikk i at eksisterende kompetanse og produkter benyttes i andre markeder, rett nok med tilpasninger som ikke skal undervurderes. Og for det tredje, men minst like viktig: Havvind vil kunne bidra betydelig til et helt tiltreng, grønt energiskifte.

Vindkraft er også solenergi, i den forstand at det er solen som skaper de atmosfæriske forhold som resulterer i vind. Lenge har offshore vindkraft vært ansett som å være for dyr til å utgjøre noe realistisk alternativ til andre, både fossile og fornybare energikilder. Men nå observerer vi hvordan tunge industriaktører satser målbevisst på å utvikle effektive løsninger langt ute på åpent hav, hvor vindene er mer konstante og sterkere enn nærmere land, og hvor vindturbinene ikke vil oppfattes som et miljøproblem. Da tenker vi at disse aktørene vet hva de gjør, og at topp industriekspertise gradvis vil bringe kostnadene per produsert energienhet ned til et konkurransedyktig nivå.

I dette bildet bør Sørlandets maritime næring og offshore leverandørbedrifter så absolutt finne sin plass, hvilket jo også er i ferd med å skje. At MacGregor i Arendal, det tidligere Pusnes, skal levere de viktige forankringsløsningene til Statoils seneste havvindprosjekt i Nordsjøen, er ett tidlig eksempel på god satsing. Børsnoterte Siem Offshore i Kristiansand har tonnasje og mannskaper som allerede har opparbeidet erfaring med havvindrelaterte konstruksjons— og løfteoppdrag på åpent hav. De sylinderformede plattformene til Sevan Marine i Arendal vil kunne tjene som base for flytende vindturbiner.

Det er bare noen få eksempler. Flere finnes. Og vi har stor tiltro til Node-bedriftenes kreativitet.