La Oggevatn være i fred

Med syltynn argumentasjon foreslår NVE bygging av vindmøller i viktig friluftsområde på Oggevatn.