• sp351db2.jpg FOTO: NTB SCANPIX

Mens graset gror står kua inne

Hvordan står det til med den oppskrytte dyrevelferden i Norge? Vi ser lite av den i praksis, i det hele tatt ser vi lite til dyrene.