• Klima- og miljøministeren kan forsikre direktør Odd Terje Døvik i Returkraft (se bildet) om at man har gjort et grundig forarbeid i departementet i denne saken. Argumentene på begge sider har vært diskutert og grundig belyst. FOTO: ARKIV

Prinsipper i avfallspolitikken

Avfallspolitikk er et tema som kanskje ikke engasjerer så mange.