HEF på høstjakt

Høstjakta nærmer seg, og med det human-etikernes siste forsøk på å ødelegge noe av jula for skoleelevene i Kristiansand.