Alternativ tro

Med bakgrunn i den verdensomspennende islamrelaterte uro, er det tankevekkende at så få mennesker forstår at det er en religiøs åndskamp som foregår.