• Vladimir Putins systematiske svekkelse av det russiske demokratiet har i denne perioden bidratt til å styrke hans posisjon, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Alexei Nikolsky

Demokrati er ingen garanti

Det er naivt å tro at demokrati alene vil forhindre krig, ikke minst dersom man samtidig setter likhetstegn mellom demokrati og stemmerett.