Et positivt alternativ og supplement

Hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder behandlet nylig en høringsuttalelse vedrørende opprettelse av 90 nye studiespesialiserende plasser tilknyttet Vennesla Musikkgymnas (30 elever på vg1, vg2 og vg3).