Når man faller utenfor folk flest

Folk flest. Hva er egentlig folk flest? Er ikke det egentlig en hver majoritet, stor som liten.