• Fylket må tilby egen ungdom kompetanse i hvordan naturen fungerer og hvordan naturressurser kan nyttes og forvaltes på en klimavennlig og bærekraftig måte, skriver innsenderen. Bildet er fra Søgne videregående skole. FOTO: Torstein Øen

Gledelig ku-vending!