• I Flekkefjord og Arendal får man bekreftet alle sine mørkeste antakelser om hva et samarbeid med regionhovedstaden kan bety, skriver artikkelforfatteren om sykehusdebatten. Bildet er fra folkemøtet i Flekkefjord tirsdag kveld. FOTO: Torbjørn Witzøe

Alle tar feil i sykehusdebatten

Det største problemet med «eksperter» er at de stort sett bare har greie på det de har greie på. Derfor er det farlig å overlate avgjørende beslutninger for samfunnet til et fåtall «eksperter», fordi slike beslutninger må forankres også i evnen til å se sammenhenger.