Hvem skal nå passe på kirken?

Det er lett å gjette seg til at Reinertsens holdning bunner i en såkalt bokstavtro tolkning av Bibelen.