Forstår vi konsekvensene?

At regjeringenes forslag om endring eller «oppmykning» av arbeidsmiljøloven er en trussel mot det organiserte arbeidslivet, virker det som om det er få som har tatt innover seg.