Kirurgisk klinikk skal redusere ventelisten.

Klinikksjef Geir Bøhler lister opp 12 tiltak for å få ned alt for lange ventelister på Sørlandets sykehus.