Lærernes arbeidstid

Det refereres til innlegg signert L.H. Holm mandag.