Krykker og rulator

Jeg er 59 år og har en del helseplager med nedsatt funksjon når det gjelder fysiske oppgaver. Jeg klarer meg stort sett greit, men alt er noe vanskeligere og langsommere.