EU-interesser først

Kommentar til Eric Shabaj, som i Fædrelanddsvennen 11. desember, mener vi må bli EU-medlem for at norske velgere og politikere skal få innflytelse over "flere og flere lover som EU beslutter"