Naturlige endringer

NRK hadde for en tid tilbake et interessant program om en sko som var kommet opp i dagen på grunn av endret klima (temperatur eller redusert nedbør?).