Ikke et skadedyr!

Det er viktig å huske på at stikkevepsene i all hovedsak ikke er å regne som skadedyr, men er dyr som fyller en viktig økologisk rolle.