• BARNEPALLIASJON: Dette fagområdet er et lindrende behandlingstilbud for barn. Illustrasjonsfoto fra Ja til Lindrende Enhet og Omsorg for Barn. FOTO: JLOB

Når den døende pasienten er et barn

I legeeden heter det "alltid å trøste, av og til lindre".