E39 på plass?

Det er først grunn til å slippe jubelen løs når det foreligger konkrete årstall for oppstart og avslutning av arbeidene på denne delen av E39.