Eiendomsskatten

Kristiansand har den høyeste eiendomsskatten i landet.