KrF og narkotika

Kristelig Folkeparti mener sprøyterom er å legge til rette for og å legalisere bruk av narkotika.