Den store vårrengjøringen

Årlig ryddesjau burde være krav i hus med leieavtaler, og folkevalgte eier ikke, men forvalter fellesskapets verdier.