Et helse-ran

Tenke det, ønske det, ville det med — men gjøre det? Vi tyr til Ibsen for å tilkjennegi vår undring over den rød-grønne regjeringens siste helse-utspill.