Om å bygge på sand

Evangelisten la vekt på planer og økonomi for den som skal bygge. Kanskje burde Lukas-evangeliet bli pensum for byplanleggere og politikere i Kristiansand?