Lærernes status

Regjeringen vil heve lærernes status. Det er en viktig del av kampanjen GNIST, som også inneholder flere andre tiltak for å styrke skolens stilling i samfunnet.