Et skammens trafikklys

På Hellemyr i Kristiansand står et trafikklys som er unikt: Det er det eneste på E39 mellom Oslo og Stavanger.