Er mannen kvinnens hode?

For flertallet av den norske befolkning er det en selvfølge at menn og kvinner er likestilt. I deler av Kristen-Norge er det fortsatt ikke slik.