Flomlys på Irak-krigen

Etter at krigen nå er erklært avsluttet, må det komme et rettsoppgjør. De som bærer det største ansvaret for krigsforbrytelsene, må bli stilt til ansvar.