Tid for handling

Stortingets kommunal— og forvaltningskomité fikk onsdag høre om de store levekårsutfordringene som finnes i landsdelen. Fylkesmannen i Aust-Agder Øystein Djupedal la fram tall på tall for fylket som viser at man kommer dårlig ut i forhold til levekårsindeksen.