Lærdommen fra Lindesnes

Atskillige ganger har vi tatt opp det offentliges rolle i forhold til næringslivet. Den består ikke i utdeling av skattekroner, men i å legge forholdene til rette gjennom reguleringsarbeid og ved å skaffe tomter og anlegge veier.