Flere baser må legges ned

Det er en feilslutning å tro at vi trenger et annet slags forsvar hjemme enn ute.