Hun åpnet kirken

Fredag takket Rosemarie Köhn av som biskop under en avskjedsgudstjeneste i Hamardomen.