Politisk streik?

I norsk arbeidsliv er streikevåpenet et kraftig virkemiddel i en arbeidskamp. Og politisk streik brukes som aksjonsform hvor det står om store, prinsipielle spørsmål om arbeidstakeres rettigheter.