Luftig forslag

Trafikkutviklingen i Kristiansand er alarmerende. Ingen tiltak som er iverksatt synes å kunne bremse den stadig økende privatbilismen.