• Artikkelforfatteren mener han peker på et viktig poeng, som ofte kommer dårlig frem, nemlig at bidrag fra Strømmestiftelsen til prosjekter ute ofte utløser støtte også fra andre kilder, både private og offentlige. Bildet er fra et byggeprosjekt i Kaputei i Kenya, hvor Strømmestiftelsen deltok. FOTO: ARKIV

Strømmestiftelsen: Små bidrag – store resultater

I januar 2014 er det 50 år siden pastor Olav Kristian Strømme startet sine etter hvert så kjente annonseinnsamlinger til misjons— og hjelpeprosjekter over store deler av verden.