• Det er skapt et kraftsenter som klarer å løfte viktige storsatsinger, senest den oppsiktsvekkende utstillingen til Erik Pirolt, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra åpningen av Pirolts utstilling 30. november. FOTO: ARKIV

Kristiansand Kunsthall

Kristiansand har som ambisjon å være en kulturby.