Styrking av barnevernet og ideelle aktører

Med SV i regjering har vi fått det største barnevernsløftet på 20 år.