Alle de andre

Om det skulle ende bra for Dalelvs del, bør den saken minne oss på at nettopp dette er hverdagen for millioner av kvinner i mange muslimske land.