Uroppførelse av "Ja, vi elsker"?

Det er ikke urimelig å tro at vår nasjonalsang "Ja, vi elsker dette landet" ble urframført for mannskor i Kristiansand høsten 1863.