Selektiv hukommelse, Mette Gundersen?

Gundersen kan ikke huske at Venstre i Kristiansand har gått i bresjen for fattige barn.