Politikerforakt?

Man skulle lyde øvrighetene, for de var innsatt av Gud, sa visst Marthin Luther. Men lysten til å lyde hans utsagn forøkes neppe av å høre dagens politikere romle i vei med sine runde og glatte formuleringer som dessverre ofte viser seg å bety ingenting.