Bispemøtet gjorde ikke jobben!

Gi Reinertsen litt arbeidstid.