Fragmentering i barneavdelinger

Det trengs endringer og erkjennelse.