Ett sykehus i Agder

Initiativet til Skisland og Sverdrup Lund om å starte planlegging av ett sykehus i Agder, bør følges opp snarest.